CV Lisa Wallert 

 

Education

2014-2016 Master of Fine arts in Craft, Ceramics & Glass  Konstfack, University College of Arts Craft & Design

2013 HT ”Gender in History– Body, Power and Gender”  University of Stockholm

2010-2013 Bachelor of Fine Arts in Craft, Ceramics & Glass  Konstfack, University College of Arts Craft & Design 

2009-2010 Ågesta Folkhögskola, Arts & Craft program, supplementary education

2006-2007 Ågesta Folkhögskola, Arts & Craft program

 

Selection of Exhibitions 

2018 ”CHART Art and Design Fair” Group show, represented by Berg Gallery, Den Frie Udstilling, Copenhagen

2018 "Sculpture Unleashed"  Group Show, at Cecilia Hillström Gallery, in collaboration with Berg Gallery, Stockholm.

2017 "Metamorphosis"  Solo Show, Public installation in the Metro station Odenplan, Stockholm

2017 "Organ" Group Show, Berg Gallery,  Stockholm

2017 "Ung Svensk Form", Group Show, Travelling Exhibition

2017 “Hertha Bengtson 100 år” Group Show, Höganäs

2016 "Nyt Kapitel, Nytt Kapitel, Nytt Kappitel " Group Show, Svends Bibliotek, Museumbygningen, Copenhagen

2016 "De kallar oss konsthantverkare", Group Show, The Glass Factory, Boda

2016 "E(k)lekt(r)isk Ljudrymd", Group Show, Galleri RYMD Konstrum, Sickla

2015 "Conference Call", Group Show, Arkivhuset Smedjebacken

 

Public Commissions

2018-2019 Karolinska University Hospital Huddinge

 

Employments connected to the field

2017-2019 Chairman of the studio compound Ateljéföreningen G-studion in Gustavsberg. 

2018 Freelance lecturer, KRO

2017 Tutor at Konstfack, Ceramics & Glass

2013-2019 Employed by the municipality in Värmdö to start a ceramic studio in their community youth recreation centre for culture and to have courses in ceramic technics, participants in the age 13-25. 

2012-2013 Employed by the Porcelain Museum in Gustavsberg to start a ceramic studio and teach ceramic technics. 

 

Publications

2019 ”Hur kan konstnärlig produktion säkras i Sverige? Case : G-studion, Gustavsberg” av Robert Stasinski och Lisa Wallert http://www.kro.se/sites/default/files/ateljeerna_rapport_20181025.pdf

2016 "Embodied" A bodily investigation through ceramic sculpture. Exam work Master level, written part FULLTEXT.pdf

2013 ”Duktig Flicka” En keramisk gestaltning om självbild hos unga kvinnor i förhållande till upplevda krav och förväntningar. Examensarbete Kandidat, skriftlig del (6,5 hp) www.diva-portal.org/smash/get/diva2:658692/FULLTEXT01.pdf

 

Grants

2019 Konstnärsnämnden, projektbidrag /The Swedish Arts Grants Committee, project grant

2017 Konstnärsnämnden, ettårigt arbetsstipendium /The Swedish Arts Grants Committee, one-year working grant

2016 Hertha Bengtssons Stipendiefond 2016 / Recipient of the Hertha Bengtson Stipendiefond Grant

2016 Vasakronan-stipendiat

2016 Huvudstipendiat Frimurarordens utbildningsstipendium, Den Nordiska Första S:t Johannis Logens Jubel-Fond 2016 / Recipient of the Swedish Order of Freemasons Grant

2015/2016 J.L. Eklunds Hantverksstipendium

2014 Ulla Fröberg-Cramérs Scolarship foundation